ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ 13.08.2018

ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ  13.08.2018

 

Primarul comunei Vultureni, judetul Bacău, domnul Țăranu Octavain-Daniel convoacă în şedinţă de indata  Consiliul Local Vultureni în ziua de 13.08.2018, ora 13.00  la sediul Primăriei  Vultureni, în sala de şedinţe a Consiliului Local, propunând următoarea ordine de zi:

1.       Proiect de hotarare   privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat -PROIECT „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNE NORD EST” cod Mysmis 125152 Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de Investitii 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare ,Apel de proiecte nr . POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI.

2.       Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

 

Înapoi