Proiecte de investiţii

I. Proiecte în curs în localitatea VULTURENI

 

Proiecte în derulare în anul 2005
1. Drum comunal Valea Lupului - pietruire pe distanța de 2,7 km, în valoare de 144.140 euro (6 miliarde lei)

2. Alimentare cu apă a localitaților Năzărioaia, Dădeşti, Bosia, Lichitiseni cu finanțare din fonduri SAPARD. Valoarea totală a proiectului este estimată la suma de 20.495.897.965 lei.

 

Proiecte de viitor
În cadrul Proiectului pe Învățământul Rural, proiect cofinanțat de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare și Guvernul României, Școala cu clasele I-VIII Vultureni va beneficia de următoarele utilități:

  • alimentare cu apă
  • grup sanitar
  • sistem de încălzire 
  • instalații electrice de iluminat

 

Proiecte care necesită finanțare
1. Reabilitare Școala Lichitiseni;
2. Reabilitare Școala Ghilăveşti;
3. Reabilitare Școala Năzărioaia.

 

 

II. Proiecte realizate în localitatea VULTURENI


Sprijinirea dezvoltării comunitare

 

Proiectul, realizat de FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR, își propune sprijinirea dezvoltării comunitare, prin programe adresate grupurilor defavorizate și încurajarea parteneriatelor locale prin derularea următoarelor activități concrete:

  • asistență medicală, 
  • planning familial, 
  • educație pentru sănătate prin cursuri adresate profesorilor și asistentelor medicale, 
  • ajutor social pentru grupuri defavorizate, 
  • întâlniri cu reprezentanții comunității, 
  • consiliere și advocacy, campanii de promovare a imaginii comunităților locale

 

Proiectul demonstrează că oferirea de alternative viabile combinată cu activități de training și implicarea în proiect a tuturor actorilor comunitari este o cale logică de a genera în timp dezvoltare locală durabilă.

 

Proiectul s-a derulat în zona Podu Turcului, situată geografic la est de râul Siret. Zona cuprinde 10 comunități rurale (Vultureni, Dealu Morii, Huruiești, Tătărăști, Găiceana, Răchitoasa, Glăvănești, Motoșeni, Stănisesti, Podu Turcului), considerate a fi cele mai sărace din județul Bacău.

 

Comunele din zona Podu Turcului prezintă o structură comparabilă, fiind formate dintr-un nucleu cu o populație de aproximativ 800 persoane, înconjurate de 10-15 sate a câte 200-400 locuitori, aflate față de centru la distanțe de 7-20 km.

 

Deși satele reședințe de comună sunt situate în general pe firul văilor Berheciului și Zeletinului, unele din comunitățile satelit se găsesc între dealuri, drumurile de acces până acolo devenind cu ușurință impracticabile, mai ales iarna sau pe timp ploios.

 

Comuna cea mai dezvoltată este Podu Turcului (la limita dintre județele Bacău, Vaslui și Vrancea), în care funcționează și un spital comunal.

 

Perioada în care s-a derulat: Februarie 2002 - Octombrie 2002.

Înapoi