Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2017 privind desemnarea președintelui de ședință 2017-03-31
15 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ”Extinderea și reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Vultureni, județul Bacău” 2017-02-28
14 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Vultureni, județul Bacău” 2017-02-28
13 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ”modernizare drumuri de interes local în comuna Vultureni, județul Bacău” 2017-02-28
12 / 2017 privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale pentru anul 2017 2017-02-28
11 / 2017 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local și a situațiilor financiare anuale pe anul 2016 2017-01-25
10 / 2017 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anului 2015 a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2016 2017-01-25
9 / 2017 privind primirea orașului Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acestuia 2017-01-25
8 / 2017 privind aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 2017-01-25
7 / 2017 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ” Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” pentru anul 2017 2017-01-25
6 / 2017 prvind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău” 2017-01-25
5 / 2017 privind casarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar 2017-01-25
4 / 2017 privind asocierea comunei Vultureni, județul Bacău cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Județului Bacău 2017-01-25
3 / 2017 privind aplicarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2017 pentru beneficiarii de ajutor social, legea 416/2001 2017-01-25
2 / 2017 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Vultureni, județul Bacău pentru anul școlar 2017-2018 2017-01-25

Înapoi