Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Arhip Lulușa și declararea mandatului de consilier local vacant 2017-11-20
56 / 2017 privind desemnarea președintelui de ședință 2017-11-20
55 / 2017 privind aprobarea „Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice de interes local” 2017-11-20
54 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Vultureni 2017-11-20
53 / 2017 privind aprobarea STATUTULUI comunei VULTURENI, județul BACĂU 2017-11-20
52 / 2017 Privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren arabil aparţinând domeniului privat al comunei Vultureni în suprafaţă de 33,68 ha, în scopul realizării de culturi agricole pentru nevoile familiale, situat in extravilanul comunei Vultureni, în zona - Medeleni , Ghilăveşti, Dorneni, Reprivăț, Valea Lupului, Țigănești, Godinești de Sus 2017-11-20
51 / 2017 Privind rectificarea bugetului pe anul 2017 2017-11-20
50 / 2017 pentru completarea si modificarea Inventarului domeniului public al comunei Vultureni, judetul Bacău 2017-10-24
49 / 2017 privind asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de labugetul de stat prin PNDL pentru realizarea obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VULTURENI, JUDETUL BACAU” 2017-10-24
48 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VULTURENI, JUDETUL BACAU ” 2017-10-24
47 / 2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa potabila si de canalizare 2017-10-16
46 / 2017 pentru acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Vultureni în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul 2017-10-16
45 / 2017 proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, județul Bacău, aferente lunilor iulie, august, septembrie 2017 2017-10-16
44 / 2017 privind rectificarea bugetului pe anul 2017 2017-10-16
43 / 2017 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în comuna Vultureni 2017-10-16

Înapoi