Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2017 privind aprobarea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole pentru anul 2017, pentru contribuabilii persoane fizice 2017-06-30
31 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC cu panouri fotovoltaice sat Vultureni, comuna Vultureni, jud. Bacău” 2017-06-30
30 / 2017 privind implementarea proiectului ”MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC cu panouri fotovoltaice sat Vultureni, comuna Vultureni, jud. Bacău” 2017-06-30
29 / 2017 proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, județul Bacău, aferente lunii mai 2017 2017-06-30
28 / 2017 privind desemnarea președintelui de ședință 2017-05-31
25 / 2017 pentru aprobarea Actului adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 2017-04-28
24 / 2017 proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, județul Bacău, aferente lunii aprilie 2017 2017-04-28
21 / 2017 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Vultureni, județul Bacău 2017-03-31
20 / 2017 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 în cadrul administrației publice locale a comunei Vultureni, județul Bacău 2017-03-31
19 / 2017 privind decontarea de către ADIS Bacău către SC COMPANIA ROMPREST SA la tariful unic de 317,73 ron/tonă fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale din mediul urban în perioada de tranziție până la data operării instalațiilor de deșeuri municipal din jud. Bacău 2017-03-31
18 / 2017 privind decontarea cheltuielolor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, județul Bacău, aferente lunilor ianuarie, februarie și martie 2017 2017-03-31
17 / 2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru comuna Vultureni, județul Bacău 2017-03-31
16 / 2017 privind desemnarea președintelui de ședință 2017-03-31
15 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ”Extinderea și reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Vultureni, județul Bacău” 2017-02-28
14 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Vultureni, județul Bacău” 2017-02-28

Înapoi
GAL Colinele Tutovei