Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2018 privind aprobarea Organigramei și a Statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Vultureni, jud. Bacău 2018-03-29
17 / 2018 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea localității Vultureni, jud. Bacău 2018-03-29
16 / 2018 privind aprobarea unor măsuri privind facilitarea colectării deșeurilor menajere din zonele greu accesibile din comuna Vultureni, jud. Bacău 2018-03-29
15 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ teritorială a comunei Vultureni, jud. Bacău 2018-03-29
14 / 2018 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Vultureni, al doamnei Chicuș Renata-Cornelia 2018-03-29
13 / 2018 privind desemnarea președintelui de ședință 2018-02-19
12 / 2018 privind aprobarea documentului de raportare PRIORITĂȚI-OBIECTIVE-PLAN ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ -2018 2018-02-19
11 / 2018 privind aprobarea coeficienților în vederea stabilirii salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vultureni, jud. Bacău începând cu 01.01.2018 2018-02-19
10 / 2018 privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vultureni pentru anul 2018 2018-02-19
9 / 2017 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău 2017-01-17
8 / 2018 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2018 2018-01-17
7 / 2018 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Vultureni nr.22/31.08.2010 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 2018-01-17
6 / 2018 pentru aprobarea cotizației anuale la Asociație de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB 2018-01-17
5 / 2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2018 cu beneficiarii de ajutor social, Legea 416/2001 2018-01-17
4 / 2018 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local și a situațiilor financiare anuale pe anul 2017 2018-01-17

Înapoi