Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2018 pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local Vultureni nr.22/31.08.2010 privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare 2018-01-17
6 / 2018 pentru aprobarea cotizației anuale la Asociație de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB 2018-01-17
5 / 2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2018 cu beneficiarii de ajutor social, Legea 416/2001 2018-01-17
4 / 2018 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local și a situațiilor financiare anuale pe anul 2017 2018-01-17
3 / 2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Vultureni, jud. Bacău 2018-01-17
2 / 2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al anului 2016 a deficitului secțiunii de dezvoltare al anului 2017 2018-01-17
1 / 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 2018-01-17
65 / 2017 privind rectificarea bugetului pe anul 2017 2017-12-21
64 / 2017 privind acordarea unui cadou în valoare de 300 de lei familiilor din comuna Vultureni cu ocazia împlinirii a 50 de ani de căsătorie 2017-12-21
63 / 2017 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Vultureni, jud. Bacău pentru anul școlar 2018-2019 2017-12-21
62 / 2017 privind stabilirea taxei speciale de salubritate pentru anul 2018 2017-12-21
61 / 2017 privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea localității Vultureni, jud. Bacău 2017-12-21
60 / 2017 privind stabilirea programului de audiențe ce se vor acorda cetățenilor comunei Vultureni de consilierii Consiliului Local Vultureni 2017-12-21
59 / 2017 privind însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Vultureni pe anul 2016 2017-11-20
58 / 2017 Privind acordarea voucherelor de vacanțǎ conform OUG 46/2017 2017-11-20

Înapoi