Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
47 / 2017 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa potabila si de canalizare 2017-10-16
46 / 2017 pentru acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Vultureni în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul 2017-10-16
45 / 2017 proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din unitatea de învățământ Școala Gimnazială Vultureni, comuna Vultureni, județul Bacău, aferente lunilor iulie, august, septembrie 2017 2017-10-16
44 / 2017 privind rectificarea bugetului pe anul 2017 2017-10-16
43 / 2017 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole în comuna Vultureni 2017-10-16
42 / 2017 privind închirierea spațiului de locuit de la Centrul de Sănătate, comuna Vultureni, jud. Bacău 2017-09-29
41 / 2017 privind însușirea Raportului de fallow up nr.1009 din 31.07.2017 încheiat de Camera de Conturi a județului Bacău în urma verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr.74 din 28.10.2014 și prin Decizia nr.74/2 din 08.08.2017 2017-09-29
40 / 2017 privind rectificarea bugetului pe anul 2017 2017-09-29
39 / 2017 privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Filip Constanța-Daniela și validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant 2017-09-29
38 / 2017 privind desemnarea președintelui de ședință 2017-08-25
37 / 2017 privind rectificarea bugetului pe anul 2017 2017-08-25
36 / 2017 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Vultureni, al domnului Brînză Neculai 2017-08-25
35 / 2017 privind însușirea măsurilor dispuse de Camera de Conturi a Județului Bacău prin Decizia nr.29 din 11.07.2017 și a Raportului de audit nr.A13/765 2017-07-27
34 / 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din cadrul Primăriei Vultureni, începând cu data de 01.07.2017, conform Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 2017-07-27
33 / 2017 privind rectificarea bugetului pe anul 2017 2017-06-30

Înapoi
GAL Colinele Tutovei